ATAMA

Masterplan Turnhout 2013-2014

Masterplan Schorvoort Turnhout is een plan opgemaakt in navolging van het Pilootproject Wonen, geïnitieerd door de Vlaams Bouwmeester en opgestart in 2013.  De studie werd gemaakt in opdracht van vier grondeigenaars – OCMW Turnhout, SHM de Ark, Stad Turnhout en private eigenaars.

Schorvoort is een 20ste eeuwse woonwijk net buiten de ring rond Turnhout, gekenmerkt door een lage woondichtheid en een beperkt aanbod aan voorzieningen. Het masterplan onderzoekt hoe de transformatie van het bestaande woonweefsel mogelijk wordt gemaakt door de dichtheid en diversiteit in het nieuw te realiseren woonaanbod op te voeren. Het oprichten van nieuwe wijkvoorzieningen wordt hierdoor relevant.

De woonontwikkeling en de open ruimte worden op elkaar geënt zodat een woonlandschap kan ontstaan dat een alternatief aanreikt voor de villa typologie. Drie landschappelijke figuren – Aa vallei, Hof en Veld – structureren de ontwikkelingen. De woondichtheden binnen de woonvelden worden sterk opgevoerd en de bouwzone wordt ingesnoerd.  Gestapelde en geschakelde woontypologieën verruimen het woonaanbod in de wijk.

Een netwerk van paden en trage wegen verbindt de deelprojecten en maakt het mogelijk om de volledige wijk te voet of per fiets te doorkruisen. Deze routes leiden langs open ruimten die instaan voor het controleren van de waterhuishouding van Schorvoort.

De opdrachtgevers verenigden zich in een grondcoalitie die perceelsoverschrijdende gebiedsontwikkeling toelaat waardoor talrijke collectiviteitswinsten kunnen worden geboekt.

 

 

 

atelier for transformative architecture & masterplanning