ATAMA

Masterplan Hartwijk Eeklo 2014-2020

De stad Eeklo verwierf in 2017 een binnenstedelijke site waar tot dan het ziekenhuis AZ Alma gevestigd was. De site heeft een strategische ligging tussen het centrum en de open ruimte van de Lange Moeie. Het project heeft de ambitie de Hartwijk te ontwikkelen tot een wijk die een alternatief aanreikt voor het perifere wonen, die jonge gezinnen kan aantrekken maar ook woongelegenheden creëert voor het groeiende aandeel vijftig- plussers en functionele diversiteit waarborgt als basisconditie voor stedelijk wonen.

Twee figuren structureren het plan. Het Oeverpark is een groenzone, enkel voor voetgangers en fietsers toegankelijk, langs een terug opengelegde waterloop die zich uitstrekt over de volledige lengte van het plan. Half omsloten woonerven of ‘closes’ haken in op het park en breiden de openbare ruimte uit met collectieve ruimte en privatieve tuinen.

Het masterplan integreert het erfgoed, voorziet ruimte voor dientsverlening, kleinhandel, volkstuinen, kinderopvang, co-housing en zorg-wonen.

atelier for transformative architecture & masterplanning