ATAMA

Van Hoorebeke Timber Gent 2016-2018

Over water verbonden met de wereldzeëen is de site op de kade in de haven van Gent een schakel tussen de houtproducerende landen en de continentale afzetmarkt. Op termijn kan de site over water de stad bevoorraden. Ruw hout wordt per schip gelost, opgeslagen, verwerkt en getransporteerd over land. Tussen de opslaggebouwen voor hout die wel eindeloos lijken door te gaan en de schaverij, vervolledigt het onthaalgebouw met centrale administratie de productiesite. Het is een onthaalgebouw voor vrachtwagenbestuurders die op de site ruw of verwerkt hout ophalen en voor klanten die de site bezoeken.

De footprint van het gebouw vertrekt van een eenvoudige rechthoek die wordt bijgeschaafd tot een veelhoekige vorm, gedicteerd door circulatieroutes op de productiesite. Onder een flauw hellend dak worden op het gelijkvloers onthaal, cafetaria en vergaderzalen van diverse maat georganiseerd. Hogerop onder het dak geven de permanente werplekken uit over het industriële landschap en het water.

Als alternatief voor een generisch kantoorgebouw dat tussen de grootschalige loodsen onmogelijk representatief zou zijn, herinnert het gebouw aan een loods. Het gebouw zingt mee met de context. Maar het is een veelzijdig karakter dat afhankelijk van het standpunt ook als huis kan worden gelezen. Elke werkplek krijgt een eigen buitenruimte en het licht gebeitse hout voorkomt de neutraliteit van een genormeerde werplek.

Het imago van het bedrijf wordt ondersteund door een gebouw, opgetrokken uit hout, dat de mens als uitgangspunt neemt en niet een of ander marketingverhaal. Gedacht als een bos van verticale houten elementen, strak in het gelid geplaatst, vinden de programma elementen hun plaats onder het overmaatse, zacht hellende houten dek waar het licht doorpriemt. Een overdekte buitenruimte, met houtvuur, wordt een kwalitatieve verzamelplaats temidden het logistieke verkeer. Het is een luwte op het bedrijfsterrein, een veilige plaats, a clearance in the forest.

atelier for transformative architecture & masterplanning