ATAMA

RITCS Brussel 2018-2022

Het RITCS is een plaats van productie. Cultuurproductie. Langs het kanaal en nauw verbonden met de hogeschool, heeft het een gepaste plaats gevonden in de productieve stad. Een stad waar het mee gestalte aan zal geven. Het silhouette is tegelijk vertrouwd en nieuw. Het combineert en interpreteert dakvormen van filmstudio’s, theatergebouwen en industrieel erfgoed tot een nieuw beeldend geheel.

Door de nieuwbouw precies te positioneren wordt de bestaande structuur van ‘koeren omgeven door bebouwing’ vervolledigd. Elke koer is anders en geeft aanleiding tot een ander gebruik: de ‘theaterkoer’, de ‘koer cinema’ en de ‘verborgen tuin’.

Behoudens de refter is er geen centrale ruimte aanwezig  in het complex die als collectieve ruimte kan doorgaan voor alle studenten, docenten en bezoekers. Het ontwerp voorziet ‘de galerij’. De galerij zal toegang geven tot een state of the art theater en nieuwe filmstudio.

Een belangrijk deel van het budget wordt toegewezen aan de renovatie van het bestaande gebouw, een gebouw dat initieel niet bedacht was voor de functie die het nu zal huisvesten. Door radicaal te vertrouwen op het ‘eenvoudige’ karakter van het bestaande gebouw kan een bijzondere plek ontstaan. Dat veronderstelt het zeer nauwkeurig opmeten van de bestaand toestand, het secuur wegsnijden en toevoegen van elementen.

Maquette

atelier for transformative architecture & masterplanning