ATAMA

Renovatie van een kantoorgebouw Brussel

Een relance

Aarlen53 vertoont een verwantschap met een generatie iconische naoorlogse gebouwen in Brussel, maar kent ook enkele belangrijke tekortkomingen – doodlopende buitenruimten, een ontransparante plint, een storend overmaatse centrale draagstructuur, een ongedefinieerde bekroning. Het ontwerp bestendigt in eerste instantie het gebouw door de kenmerkende dragende gevel in beton te bewaren, maar zal het ook ontdoen van een aantal onnauwkeurigheden. Het ontwerp gaat verder dan een technische en energetische upgrade en corrigeert het ‘à peu près’.

Een strategische en ambitieuze structurele correctie resulteert in een future-proof kantooromgeving, die op unieke wijze een plaats kan innemen in het kantorenlandschap van de Europese wijk. De geoptimaliseerde structuur maakt ruimte vrij voor een stadskamer die centraal in het gebouw een sterke interactie opzoekt met twee publiek toegankelijke passages die het gebouw zullen flankeren. Het project zoekt een duurzame en rendabele oplossing voor de leegstaande ondergrondse ruimtes door ze om te vormen naar een congrescentrum en tentoonstellingsruimte. Bovendaks wordt het gebouw vervolledigd door een nieuw volume dat het kenmerkende S-vormige silhouette van het gebouw herneemt.

 

 

atelier for transformative architecture & masterplanning