ATAMA

Masterplan Pelt 2018-2019

De vallei van de Dommel is doorheen de eeuwen een structurerend landschap geweest dat de groei van Overpelt en Neerpelt heeft bepaald. In de laatste decennia is deze ruimte onder druk komen te staan van een perifeer woonmodel dat de landschappelijke waarde aantast. Het Masterplan plaatst de open ruimte om die reden centraal en schuift de nieuw te ontwikkelen gebouwen en infrastructuur naar de grens van het gebied. Aan de typologie van de vrijstaande woning wordt een breed register aan geschakelde en gestapelde typologieën toegevoegd. Private buitenruimte met beperkte oppervlakte worden geschakeld aan ruimere collectieve ruimte en het uitgestrekte parklandschap.

Centraal in het landschap wordt een zijarm van de Dommel aangelegd die de waterhuishouding van een ruim gebied mee controleert. Een netwerk van trage wegen, het doorknippen van overmaatse weginfrastructuur en het aanleggen van een dijkwijk verbinden het gebied met het nabijgelegen station en enten de beleving van bewoners en bezoekers op het landschap.

 

atelier for transformative architecture & masterplanning