ATAMA

De Schoor Turnhout 2015-2019

De Schoor is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar inlichtingen over het zorgaanbod worden verstrekt en opleidingen worden ingericht. Samen met de naastgelegen groepspraktijk is het een eerste zet in de richting van de transformatie van een monofunctionele wijk naar meer stedelijke woonomgeving.

Het gebouw schikt zich naar de grillige perceelsgrens en plaatst zich langs een dwars op de bestaande weg aangelegde straat, een voorloper van de nieuwe infrastructuur van het pilootproject wonen dat in de buurt wordt gepland.
De wat achteringelegen positie van het gebouw wordt gecompenseerd door het eerste volume een front mee te geven. Dit wat plechtige gebaar wordt meteen getemperd door de beperkte diepte van dit volume dat enkel de toegang en de verticale circulatie bevat. Een tweede, wat lager volume huisvest gesprekslokalen en een opleidingsruimte. De hoog opgetrokken zijflank verzekert discretie ten opzichte van de nieuwe straat. Het overmaatste raam etaleert de collectieve ruimte op verdieping. Het laatste volume in de rij met spits oplopend dak is door zijn hoogte reeds zichtbaar vanop de straat. Deze polyvalente ruimte herneemt vertrouwde domestieke elementen maar plaatst ze in een nieuwe verhouding tot elkaar: dakvlakramen lichten een dubbelhoge ruimte aan, een fors schuifraam aan het terras glijdt volledig voorbij de achtergevel, de kachel staat voor een raam dat straks uitgeeft op de nieuwe publieke ruimte in het hart van het pilootproject.

Het ontwerp zet vertrouwde figuren uit de suburbane omgeving in,  past deze aan, verschaalt en verdraait ze tot een nieuwe compositie.
Zo vestigt het zich als herkenbare figuur in de dorpse omgeving maar introduceert in dezelfde beweging een complex karakter dat de omgeving bevraagt en de noodzaak aankondigt om met tegenstrijdigheden die in een stad aanwezig zijn om te gaan.

atelier for transformative architecture & masterplanning