ATAMA

Makerswijk Arsenaal

De Arsenaalsite is een grootschalige, leegstaande herstelplaats in de 20-eeuwse rand van Gent.

In opdracht van de Stad Gent en in samenwerking met de NMBS en het Team Stedenbeleid werd de vraag onderzocht hoe een monofunctionele werkplaats te transformeren tot een vernieuwend, verweven en verbonden stedelijk knooppunt.

Het masterplan besteedt bijzondere aandacht aan het combineren van het uitzonderlijk industrieel erfgoed met nieuwe maatschappelijke behoeften en bijhorende ruimtevragen.

Naast een ruimtelijke visie voor verdichting en herontwikkeling van het stadsdeel worden flexibele en nieuwe beheersvormen voor de site onderzocht.

De economische haalbaarheid van de voorgestelde concepten werd geëvalueerd in een valorisatiemodel.

Het masterplan legt de basis voor een ambitieus stadsvernieuwingsproject en een strategische richting en visie die de site laat evolueren naar een ‘Makerswijk’, een ecosysteem voor bedrijven en buurt.

 

 

atelier for transformative architecture & masterplanning