ATAMA

Vacancies

23/11/2023

Vacature | Vacancy | Poste Vacant

Full time senior (ir.) architect met 6+ jaar ervaring of meer. Verantwoordelijkheden: projectleider voor de uitwerking van een lopend project en/of één of meerdere projecten in wedstrijdfase. Vaardigheden: getalenteerd ontwerper, probleemoplossende, pro-actieve ingesteldheid, ervaring met Autocad, Adobe Creative Suite, Revit is plus, teamplayer, Nederlandstalig + Engels en/of Franstalig – Solliciteren: stuur cv/portfolio & motivatiebrief naar info@atama-mail.be

Full time senior (eng.) architect with 6+ years experience or more. Responsibilities: project leader for the elaboration of an ongoing project and/or one or more projects in competition phase. Skills: talented designer, problem solving, pro-active attitude, experience with Autocad, Adobe Creative Suite, Revit is plus, team player, Dutch + English and/or French – Apply: send CV/portfolio & motivation letter to info@atama-mail.be

Senior (ing.) Architecte à plein temps avec 6+ ans d’expérience ou plus. Compétences : architecte responsable de plusieurs projets et/ou d’un ou plusieurs projets en phase de concours. Compétences : designer talentueux, orienté vers les solutions, attitude proactive, expérience avec Autocad, Adobe Creative Suite, Revit is plus, esprit d’équipe, néerlandais + anglais et/ou français – Candidature : envoyer cv/portfolio & lettre de motivation à info@atama-mail.be

 

 

atelier for transformative architecture & masterplanning