ATAMA

Design Museum Gent 2019-2023

Er bestaat een bijzondere parallel tussen de centrale thema’s van de opgave en dat is een zoektocht naar verbreding. Het museum wil buiten de huidige grenzen treden en mensen bereiken die tot op vandaag de weg naar het Design Museum niet of moeilijk vonden.

De perimeter van de site is grillig, de oppervlakte beperkt. Daar tegen afgezet is het bouwprogramma omvangrijk. Van een museum mag men verwachten dat het wordt opgemerkt. Maar de nauwe Drabstraat en de historische stad veronderstellen volgens ons een genuanceerd antwoord waarvan het beperken van de hoogte van het gebouw een belangrijk onderdeel zal vormen. Het ontwerpvoorstel zal de site ‘verbreden’: Huis Leten wordt – net zoals Hotel de Coninck – onderdeel van de bezoekerservaring.

Het museum richt zich tot de stad en haar bezoekers. Afhankelijk van waar men zich bevindt in de stad – vlakbij in de Drabstraat, in de binnentuin, aan de Graslei – zal het gebouw je rechtstreeks aanspreken door de activiteiten die zich erin ontplooien te tonen. Het gebouw doet dat gericht, langs zorgvuldig aangebrachte, brede openingen in de gevel. Zoals de shop/café op het gelijkvloers, de workshopruimte op niveau +1 of de ‘loft’ op niveau +4.

Het gebouw is aanwezig in de stad, maar met een intens respect voor de context.

atelier for transformative architecture & masterplanning