ATAMA

Cadix Antwerpen 2011-2015

Op het Eilandje in Antwerpen wordt een nieuw stadsdeel gebouwd. Een uitgestrekt gebied, ooit ingenomen door havenactiviteiten, wordt omgezet naar een woonomgeving. De industriële haaksheid van de nieuw aangelegde wegen die uitlopen op de leegte van de dokken is de sterkste herinnering aan de haven.

In deze vlakke, open ruimte waar wind en regen vrij spel krijgen wordt de maat van de mens geïntroduceerd. Er komen wegen en bouwzones met bevattelijke schaal. Er wordt aansluiting gezocht bij de historische stad door de bouwvelden verder op te delen in schouder aan schouder staande gebouwen.

Het Cadix project tracht een neutrale bijdrage te geven aan de bonte clustering van gebouwen. De houten plint met duplexwoningen en een handelspand op de hoek is een welgekomen verzachting van de harde context. Op verdieping, achter een zware gevel, schuilt het wonen voor het ruwere weer dat door de straten van de oude haven gaat.

 

atelier for transformative architecture & masterplanning