ATAMA

Balenmagazijn Gent 2011-2017

De herontwikkeling van de UCO-site, een voormalige grootschalige textielfabriek, biedt ruimte voor sociale economie in de stad en start met de herbestemming van een magazijn dat voorheen bestemd was voor de opslag van balen katoen. De loods centraliseert de gemeenschappelijke functies voor bedrijven die zich op het bedrijventerrein zullen vestigen.

Het oorspronkelijke magazijn is in weze één hoge ruimte met een betonnen prefabstructuur en een verzorgd uitgevoerde bakstenen mantel. Drie poorten geven toegang tot het gebouw.

Door het nieuwe programma te stapelen over vier bouwlagen wordt slechts de halve oppervlakte van de loods ingenomen. Het herbestemde gebouw bestaat daarmee uit twee helften die samen of apart van elkaar kunnen worden gebruikt. In het nieuwbouwvolume worden keuken, vergaderinfrastructuur, jobcentrum en technische ruimtes ondergebracht. De polyvalente ruimte met restaurant kijgt de genereuze hoogte en diepte van oorspronkelijke magazijn mee.

De constructieve eenvoud van het magazijn is kwetsbaar. Elke aanpassing ingegeven door het nieuwe programma wordt vermeden door het programma zodanig te verschuiven dat de noodzaak om de constructie aan te passen vervalt. Deze strategie kan worden aangehouden en uiteindelijk wordt de interventie op het bestaande gebouw herleid tot twee radicale ingrepen. De zuidgevel wordt over zijn volledige lengte opengewerkt met een langgerekte pui die uitgeeft op een park dat van noord tot zuid wordt aangelegd op de UCO site. In de noordgevel worden drie deuren, noodzakelijk voor het productieproces van de grootkeuken, gemaskeerd met een bekleding in baksteen en natuursteen.

Het gebouw, met zwijgende, gesloten gevels, bestond in de marge van de uitgestrekte fabriek. Het moet nu een voortrekkersrol als schakel in de buurt opnemen. Aan de oost- en westzijde verwelkomen twee overmaatse houten poorten buurtbewoners en werknemers van de bedrijven op de site. Het nieuwbouwvolume dat boven de kroonlijst van het magazijn verschijnt wordt bekleed in spiegelend metaal dat verwijst naar het materiaal waarmee grootkeukens worden gemaakt. Het markeert de nieuwe toekomst van het Balenmagazijn en de site in de stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atelier for transformative architecture & masterplanning